«

Ο Αρχιμαδρίτης Ιωακείμ ευλογεί και κόβει την πίτα .

Ο Αρχιμαδρίτης Ιωακείμ ευλογεί και κόβει την πίτα .