«

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας κ. Μπερεδήμας Παναγιώτης απευθύνεται στους τιμώμενους συνταξιούχους ιατρούς.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας κ. Μπερεδήμας Παναγιώτης απευθύνεται στους τιμώμενους συνταξιούχους ιατρούς.