«

Η Αντιπεριφερειάρχης Ν.Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου απονέμει την τιμητική πλακέτα στην συνταξιούχο ιατρό Σαββίδου Μελανία

Η Αντιπεριφερειάρχης Ν.Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου απονέμει την τιμητική πλακέτα στην συνταξιούχο ιατρό Σαββίδου Μελανία