«

Ο Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου κ. Τσανικίδης Ηρακλής επιδίδει την τιμητική πλακέτα στον συνταξιούχο ιατρό κ. Τσατσαρώνη Γεώργιο.

Ο Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου κ. Τσανικίδης Ηρακλής επιδίδει την τιμητική πλακέτα στον
συνταξιούχο ιατρό κ. Τσατσαρώνη Γεώργιο.