«

Η νέα συνταξιούχος ιατρός κ. Σαββίδου Μελανία με τον σύζυγό της.

Η νέα συνταξιούχος ιατρός κ. Σαββίδου Μελανία με τον σύζυγό της.