«

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ξυλούρης Νικόλαος και ο Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου κ. Τσανικίδης Ηρακλής με τον ιατρό κ. Χριστογιάννη Δημήτριο και την παιδίατρο Τσανικίδου Πελαγία

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ξυλούρης Νικόλαος και ο Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου κ. Τσανικίδης
Ηρακλής με τον ιατρό κ. Χριστογιάννη Δημήτριο και την παιδίατρο Τσανικίδου Πελαγία