«

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Μπερεδήμας Πανγιώτης με τον ιατρό κ.Τράντζα Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Μπερεδήμας Πανγιώτης με τον ιατρό κ.Τράντζα Βασίλειο.