Αρχείο κατηγορίας: ΕΟΠΥΥ

Μάι 26 2012

Αρμόδια υγειονομικά όργανα για έγκριση ειδικών δαπανών (παράταση νοσηλείας, ορθοπεδικά είδη, μετακίνηση)

Ο ΕΟΠΥΥ όρισε τους Ελεγκτές Ιατρούς αρμόδιους για την έγκριση παροχών – δαπανών και για τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο :