Αρχείο κατηγορίας: Χρήσιμα

Μαρ 30 2015

Ματιές στην Πιερία

Μαρ 30 2015

ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Έκδοση-Ανανέωση Διπλωμάτων Οδήγησης)

Μαρ 04 2015

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ στον Νομό Πιερίας :΄Εκδοση Αδειών Λειτουργίας από Ιατρικό Σύλλογο ( από 01.01.2012).

ISP_NEW_FINAL_fw_-150x150

Δείτε χρονολογικά τις άδειες λειτουργίας των Ιδιωτικών Ιατρείων και των Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΠΦΥ που έχουν χορηγηθεί - από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας από 01.01.12 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών λειτουργίας δόθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους για τα Ιδιωτικά Ιατρεία από 01.01.2012 και για τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια από 01.07.14

Μαρ 02 2015

Αίτηση/Δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης-λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (1) ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ “Δικαιολογητικά“ (2) ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Ν.Π. (3) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (4) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (5) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “Δικαιολογητικά“