«

»

Νοε 28 2016

Συνταγογράφηση ναρκωτικών σκευασμάτων.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζεται ότι κάθε ηλεκτρονική συνταγή που περιλαμβάνει ναρκωτικά σκευάσματα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτότυπη ειδική συνταγή. Δείτε το υπ΄άριθ. ΔΔΥΚΜ/οικ.434189/10775/21.10.16 έγγραφο της ΠΚΜ και υπ΄άριθ.ΔΥΓ3γ/88457/23.09.13 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Download (PDF, 334KB)