«

»

Δεκ 21 2016

Τερματικές ταμειακές συσκευές POS στα Ιδιωτικά Ιατρεία ΄Ερευνα Τραπεζικών προσφορών.

Προς όλα τα Μέλη/Αγαπητοί Συνάδελφοι,
1.Έν όψει της υποχρεωτικής τοποθέτησης και στα ιδιωτικά ιατρεία ηλεκτρονικών ταμειακών τερματικών μηχανών POS ο Σύλλογός μας έκρινε σκόπιμο και χρήσιμο να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και να αναζητήσει προσφορές από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την προσφερόμενη τιμή σύνδεσης σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές των τερματικών μηχανών και το επίπεδο της τραπεζικής εξυπηρέτησης.
2. Είναι όμως απαραίτητο ο Σύλλογος-στην προσπάθειά του αυτή,να γνωρίζει τον αριθμό των Συναδέλφων  που συμφωνούν και συντάσσονται με την ενέργειά μας αυτή ώστε, ανάλογα με τον αριθμό τελικά των ενδιαφερομένων που θα προκύψει, να γίνει η σχετική διαπραγμάτευση  και συμφωνία γι αυτό και παρακαλούμε τους Συναδέλφους που δέχονται να μας ενημερώσουν σχετικά.