«

»

Απρ 08 2017

ΕΦΚΑ-ΤΣΑΥ : Παράταση καταβολής εισφορών 2016 μέχρι 30.06.2017.

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ  παρατείνεται, για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,
η καταβολή οφειλόμενων  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι 30.06.2017