«

»

Απρ 04 2017

07/04/1917 : Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με κεντρικό θέμα : Κ α τ ά θ λ ι ψ η : Α ς μ ι λ ή σ ο υ μ ε.

Για το έτος 2017 η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι αφιερωμένη στην Κατάθλιψη με κεντρικό θέμα :
 »   Κατάθλιψη : Ας μιλήσουμε.’ ΄Σύμφωνα με την ΠΟΥ η κατάθλιψη είναι μία ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονη θλίψη και απώλεια για δραστηριότητες που φυσιολογικά κάθε άτομο απολαμβάνει..»
Δείτε τη σχετική αναλυτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας:

Download (PDF, 2.31MB)