«

»

Απρ 08 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : Χρήση προϊόντων καπνού. Περιορισμοί-Πρόστιμα-Υπεύθυνοι εφαρμογής.

Το Υπουργείο Υγείας με την υπ΄άριθ. Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/2014 εγκύκλιο αναφέρεται στους περιορισμούς χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού σύμφωνα με την υπ΄άριθ. 2014/40 οδηγία της ΕΕ,καθώς , στον ορισμό των αρμοδίων,στην επιβολή προστίμων κ.λ.π. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

Download (PDF, 1.55MB)