«

»

Απρ 20 2017

Αποτρίχωση με μηχανήματα λέιζερ όχι μόνο από ιατρούς .Ανακλήθηκε από τον Υπουργό Υγείας η προηγούμενη εγκύκλιός του !.

Ανακλήθηκε από τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό η υπ΄άριθ.Γ3β/Γ.Π./οικ.18846/13.03.17 εγκύκλιός  του με την οποία όριζε “”.ότι το μηχάνημα αποτρίχωσης λέιζερ (Iaser) αποτελεί ασφαλή μέθοδο αποτρίχωσης εφ΄όσον διενεργείται  από ειδικευμένους ιατρούς ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής’ Με  τη νέα εγκύκλιό του ορίζεται ότι η αποτρίχωση με λέιζερ εκτός από ιατρούς ” …διενεργείται και από κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής- Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου  και αντίστοιχου αλλοδαπής. Η υπ΄αριθ.Γ3β/ΓΠ/οικ.18846/13.03.17 εγκύκλιος ανακαλείται.” >>Δείτε τη νέα εγκύκλιο:

Download (PDF, 142KB)