«

»

Ιουν 29 2017

ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιατρούς/ Οδηγία για μέγιστο αριθμό και χρονική διάρκεια επισκέψεων/ Ανεφάρμοστη κρίνεται από τον Ιατρικό κόσμο και ζητείται η απόσυρσή της.

Από 01.09.2017 όρισε τελικά ο ΕΟΠΥΥ την εφαρμογή της υπ΄άριθ. ΔΒ3β/899/23.06.17 οδηγίας προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς σχετικά με τον ημερήσιο αριθμό και τη χρονική διαδικασία των ιατρικών επισκέψεων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.  Ο Ιατρικός κόσμος βρίσκεται σε δικαιολογημένη αναστάτωση καθώς κρίνεται ανεφάρμοστη και ζητά την  απόσυρσή της. Δείτε τη σχετική οδηγία και την
νέα απόφαση εφαρμογής της από 01.09.17 :

Download (PDF, 369KB)