«

»

Ιουλ 14 2017

Από 27 Ιουλίου υποχρεωτικά μηχανήματα POS στα Ιατρεία / ΄Ενσταση ΠΙΣ- Ζητείται έξαίρεση των ιατρών.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ κατέθεσε ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά της απόφασης με την οποία  υπάγονται -από 27.ΙΟΥΛΙΟΥ 17 - και οι ιατροί  στην κατηγορία των επαγγελμάτων που θα εγκαταστήσουν μηχανήματα POS και θα δέχονται πληρωμές με κάρτα διότι θεωρεί ότι παρανόμως έχουν υπαχθεί οι ιατροί στην κατηγορία αυτή. Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΠΙΣ:

Download (PDF, 346KB)