«

»

Αυγ 08 2017

Σχέδιο Νόμου για τη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου/ Σε δημόσια διαβούλευση για προτάσεις-παρατηρήσεις μέχρι 25.08.17.