«

»

Σεπ 27 2017

ΗΠΙΟΝΗ : Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων.

O Παγκόσμιος Μήνας για τη νόσο Alzeimer-’Ανοια, αποτελεί μια αφορμή για δράση αλλά και μια ευκαιρία για προβληματισμό, σχετικά με την αντιμετώπιση και τις επιπτώσεις της άνοιας Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία. κατέθεσε εισήγηση στο Υπουργείο Υγείας για τη συνέχιση του προγράμματος “ ΗΠΙΟΝΗ” με θέμα για το 2017 “Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της”. Δείτε το σχετικό υπ΄άριθ.
Γ3δ/Δ.Φ.18Γ/Γ.Π.οικ.71716/25.09.2017 αναλυτικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Download (PDF, 587KB)