«

»

Νοε 21 2017

Ιατρική κάλυψη Σχολικών Αγώνων Ν.Πιερίας (2017-2018) Δηλώσεις συμμετοχής.

Η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας με το υπ΄άριθ.13297α/21.11.17 έγγραφό της μας ενημέρωσε για τη διοργάνωση Σχολικών Αγώνων των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Ν.Πιερίας 2017-2018 και για την ανάγκη ιατρικής κάλυψης. Οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι που επιθυμούν να παραστούν και να καλύψουν ιατρικά τους Σχολικούς αγώνες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης: Δείτε α.το σχετικό΄ έγγραφο :

Download (PDF, 147KB)

και β.το ΦΕΚ με τις προβλεπόμενες αμοιβές:

Download (PDF, 136KB)