«

»

Δεκ 29 2017

ΕΟΠΠΥ: Οδηγίες α.- Για τη θεώρηση των ιατρικών γνωματεύσεων β΄.Γιά ιατρικές γνωματεύσεις με παροχές 3/μηνης-6/μηνης-ετήσιας διάρκειας.(εφαρμογή από 01.01.18).

Ο ΕΟΠΥΥ με την υπ΄άριθ.ΔΒ3Β/20162/28.12.2017 εγκύκλιό του παρέχει σειρά οδηγιών α.Για τη διαδικασία θεώρησης των ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν παροχές Ε.Κ.Π.Υ και β΄.Για παροχές για τις οποίες μπροεί να εκδοθεί 3/μηνη,6/μηνη,ετήσια Γνωμάτευση-Παραπεμπτικό.Η εφαρμογή αρχίζει από 01.01.2018 Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Download (PDF, 746KB)