«

»

Φεβ 22 2018

ΚΕΣΥ: ” Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών 0 έως 18 ετών”.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ενέκρινε την υπ΄άριθ. 7 Απόφαση της 265ης/10.11.17 Ολομέλειας με τις  ” ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 0 ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΕΤΩΝ” η οποία και έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας στις 22.12.17. 
Δείτε το υπ΄άριθ.Γ1γ/ΓΦ/12Β30/12521/12.02.18  σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του  Υπουργείου Υγείας.:

Download (PDF, 451KB)