«

»

Απρ 16 2018

Εφαρμογή συστήματος παραπομπών των ασθενών σε Ειδικούς Ιατρούς/Αντίθετος ο Ιατρικός κόσμος.

Με αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα παραπομπών των ασθενών σε ειδικούς ιατρούς (gatekeeping) μόνο  δια των Κέντρων Υγείας, των Δημόσιων Νοσοκομείων και των λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας (ΠΕΔΥ-ΤΟΜΥ).Ο Ιατρικός κόσμος ζητά την απόσυρση
της απόφασης και την έναρξη διαλόγου με τον ΠΙΣ   καθώς η άμεση εφαρμογή της θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους.
Δείτε :  α. Την υπ΄άριθ.Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13.04.18 απόφαση του Υπουργείου Υγείας. και β.) Την από 16.04.18 ανακοίνωση του ΠΙΣ

Download (PDF, 928KB)

Download (PDF, 354KB)