«

»

Ιουν 16 2018

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Προς όλα τα Μέλη : Πρόσκληση για συνάντηση :Τετάρτη 20.06.18 / 8.30 μ.μ. Γενικό θέμα : Οικογενειακός ιατρός/Προσλήψεις στις ΤΟ.Μ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ :Προς όλα τα Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας: Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά τη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη Ιατρών Γενικής Ιατρικής,Παθολόγων και Παιδιάτρων Στις Το.Μ.Υ. για το νέο  απαράδεκτο καθεστώς του Οικογενειακού  Ιατρού που έχει προγραμματισθεί και επιχειρείται να εφαρμοσθεί, σας  κ α λ ο ύ μ ε στην Ειδική  Συγκέντρωση όλων των Μελών του Συλλόγου που θα πραγματοποιήσει ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, στις 20.06.18,ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄μ.μ.-στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και λήψη σχετικών αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας καταγγέλλει την τελευταία παραπλανητική ενέργεια του Υπουργείου Υγείας με την αναγραφή και προτροπή στα έντυπα των χορηγούμενων συνταγών φαρμάκων και εξετάσεων για εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό καθώς οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι ελάχιστοι και ο Έλληνας ασθενής στερείται έτσι ουσιαστικά του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής ιατρού. (Έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και ο Πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος κ. Τούλης  Ευάγγελος).   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ