«

»

Ιουν 22 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Με  την υπ΄άριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.8277/22.06.18 απόφαση του Υπουργείου Υγείας παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 2Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για την πρόσληψη προσωπικού στις Τοπκές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ. Δείτε τη σχετική απόφαση:

Download (PDF, 624KB)