«

»

Αυγ 10 2018

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ : Προκήρυξη Εκλογών / Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας – ενεργώντας σύμφωνα με  την απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου  για την ενιαία διενέργεια των Αρχαιρεσιώνόλων των Ιατρικών Συλλόγων – προέβη στην Προκήρυξη   Εκλογών  για τη ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας  για  την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και παράλληλα αποφάσισε την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης Εκλογο-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης για τις 20.08.2018,ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 8.30΄μ.μ. στα Γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου.
Καλούμε όλα τα Μέλη μας :
α. Να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 20.08.18 με  θέμα: ” Διοικητικός -Οικονομικός  Απολογισμός /Προτάσεις/Ανακοινώσεις ”
β. Να διεκδικήσουν  τη συμμετοχή τους στα νέα Όργανα του Συλλόγου μας υποβάλλοντας σχετική υποψηφιότητα καθώς η ανάγκη για βελτίωση και αλλαγή συνθηκών σε μια σειρά
τομέων της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Υγείας απαιτούν την αγωνιστική παρουσία και συμμετοχή όλων μας.
γ. Να προσέλθουν την 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018,ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου ήτοι:
α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   : Εκλέγονται 11 Μέλη
β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : Εκλέγονται : Πρόεδρος,Αντιπρόεδρος,6 Τακτικά και 6 Αναπληρωματικά Μέλη.

γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ : Εκλέγονται 4 Εκπρόσωποι.
δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :  Εκλέγονται 3 Τακτικά και 3 Αναπληρωματικά Μέλη . _______________________________________________________________________________________________________________
Σημ.: Με Ατομική Πρόσκληση προς όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας αναφερόμαστε σε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.
______________________________________________________________________________________________________

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: