«

»

Ιαν 19 2019

Αλλαγές στα έντυπα των Δηλώσεων Γέννησης και των Ιατρικών Πιστοποιητικών Θανάτου.

Ενημερώνουμε ότι έχει  επέλθει μια σειρά μεταβολών στα έντυπα των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ και στα ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Δείτε την σχετική   υπ΄΄αριθ.Δ1β.93227/2018/09.01.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας .