«

»

Μάι 21 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:Πρόσληψη ιατρών σε Νοσοκομεία / Προθεσμίες υποβολής αίτησης.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η πρόσληψη ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της Χώρας. Οι σχετικές αποφάσεις των Νοσοκομείων  αναμένεται να έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 23.05.19 . Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά  των αιτήσεων από 11.06.2009 μέχρι 01.07.19 (ώρα 12.) Για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προβλέπεται η πρόσληψη 9 Ιατρών .Δείτε αναλυτικά όλες τις θέσεις όπως αναφέρονται στην υπ΄άριθ.Γ4/α/Γ.Π.36305/17.05.19 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας. 0

Download (PDF, 923KB)