ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας ενεργώντας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προέβη, με ομόφωνη απόφασή του, στη διαγραφή από τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας των παρακάτω αναφερομένων  Μελών του λόγω πολυετούς απουσίας των, μη επικοινωνίας / άγνωστης Δ/νσης Διαμονής και Επαγγελματικής Απασχόλησης/ και μη καταβολής προς τον Ιατρικό Σύλλογο των προβλεπόμενων συνδρομών.
Ενόψει της ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των Ιατρικών Συλλόγων με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και της
έκδοσης αιτούμενων στοιχείων από τον ΠΙΣ απαιτείται η συνεχής ενημέρωση των ατομικών φακέλων.
Παρακαλούμε όλους τους Συναδέλφους και ιδιαίτερα τους Συναδέλφους που διαμένουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκτός Ελλάδος  και επιθυμούν να παραμένουν Μέλη του Συλλόγου μας,  να επικοινωνούν μαζί μας και να ενημερώνουν σχετικά για τις όποιες μεταβολές καταβάλλοντας παράλληλα και την ετήσια εισφορά προς τον Σύλλογο.
Δείτε το σχετικό ονομαστικό πίνακα με τις διαγραφές: [gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΩΝ.doc”]