«

Στο ίδιο τραπέζι οι ιατροί κ.κ.Ζαχαρόπουλος Αχιλλέας,Μπίντας Σταύρος και ο κ. Σιγανός Σωτήριος με τη σύζυγό του.

Στο ίδιο τραπέζι οι ιατροί κ.κ.Ζαχαρόπουλος Αχιλλέας,Μπίντας Σταύρος και ο
κ. Σιγανός Σωτήριος με τη σύζυγό του.