Η καταβολή των συνδρομών των Μελών προς τον Ιατρικό Σύλλογο και μέσω της Εθνικής Τράπεζας

Ενημερώνουμε τα Μέλη του Συλλόγου μας ότι μπορούν να καταθέτουν τις συνδρομές  τους προς τον Ιατρικό Σύλλογο και στον τηρούμενο λογαριασμό του Συλλόγου μας στην Εθνική Τράπεζα:

ΙΒΑΝ GR 75 0110 3730 0000 3735 4036 503