Ιδιωτικά Ιατρεία στο νομό Πιερίας: Έκδοση Αδειών Λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο (από 01.01.2012)


Δείτε χρονολογικά τις άδειες λειτουργίας των Ιδιωτικών Ιατρείων και των Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΠΦΥ που έχουν χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας από 01.01.12 μέχρι σήμερα.
Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών λειτουργίας δόθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους για τα Ιδιωτικά Ιατρεία από 01.01.2012 και για τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια από 01.07.14