Ιδιωτικά Εργαστήρια στο νομό Πιερίας (Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων από Ιατρικό Σύλλογο από 01.07.2014)

Δείτε χρονολογικά τις ‘Αδειες Λειτουργίας των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΠΦΥ που έχουν χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας από 01.07.14
Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα χορήγησης των Αδειών Λειτουργίας δόθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους για τα Ιδιωτικά Ιατρεία από 01.01.2012 και για τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια από 01.07.14