«

Ο Υγειονομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Πιερίας και ο ιατρός Χριστογιάννης Δημήτριος με τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Ο Υγειονομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Πιερίας και ο ιατρός Χριστογιάννης Δημήτριος με τον
Πρόεδρο του Συλλόγου.