«

»

Απρ 02 2020

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Σας ενημερώνουμε για τη λανθασμένη χρήση της ιατρικής μάσκας από τους πολίτες. Η απλή ιατρική μάσκα συνίσταται να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που το άτομο νοσεί ή φροντίζει νοσούντα.  Στις περιπτώσεις που οι πολίτες βρίσκονται  εκτός  σπιτιού μπορούν, εφόσον διαθέτουν,  να φορούν μάσκες  αλλά το σημαντικότερο είναι η τήρηση των αποστάσεων (1,5 ως 2 μέτρα).

Οι μάσκες με βαλβίδα πρέπει να χρησιμοποιούνται  μόνο από το ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό. Ειδικότερα  σε ότι αφορά τις μάσκες με βαλβίδα (τύπου FFP2 και 3), η χρήση τους από  ασθενείς ευνοεί την μετάδοση του ιού στο εξωτερικό περιβάλλον (ψεκάζοντας προς  τα έξω εκπνοές με ιικό φορτίο).   Συνεπώς στην περίπτωση που πολίτης ( μη γιατρός ή νοσηλευτής) φορά τις συγκεκριμένες μάσκες  πρέπει να τηρούνται μεγαλύτερες αποστάσεις.

Οι μάσκες αυτές είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά για χρήση σε χώρους που νοσηλεύονται περιστατικά με τη νόσο covid-19 και μόνο. Στους υπόλοιπους χώρους πρέπει να χρησιμοποιούνται οι απλές χειρουργικές μάσκες.