ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ στον Νομό Πιερίας (΄Εκδοση Αδειών Λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων από Ιατρικό Σύλλογο από 01.07.2014).

Δείτε χρονολογικά τις ‘Αδειες Λειτουργίας των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΠΦΥ που έχουν χορηγηθεί – από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας από 01.07.14  Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα χορήγησης των Αδειών Λειτουργίας δόθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους για τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ από 01.01.2012 και για τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ από 01.07.14