ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ : Το αγαθό της Υγείας δεν αποτελεί κομματικό ή συνδικαλιστικό πεδίο μάχης αλλά συναίνεσης.

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας προσκάλεσε στις 20.06.18 όλα τα Μέλη του  Παθολόγους , Γενικούς Ιατρούς και Παιδιάτρους σε ενημερωτική συνάντηση με το Προεδρείο της Επαγγελματικής  Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, με θέμα τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στο θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού του ΕΟΠΥΥ χωρίς να προηγηθεί ο απαιτούμενος διάλογος και μάλιστα κάτω από το καθεστώς της μονομερούς διακοπής  από 15.07.18 των ήδη υφισταμένων  συμβάσεων με τους  συμβεβλημένους ιατρούς.
Η αναγκαιότητα του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού αποτελεί διαχρονικά κοινό τόπο μεταξύ των θέσεων Πολιτείας και Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με χρηματοδότηση και υλοποίηση.
Στην πράξη ο θεσμός λειτουργεί ατύπως ακόμα και σήμερα και η μόνη σκοπιμότητα των αλλαγών είναι η δημιουργία του λεγόμενου  ” doorKeeping”  δηλαδή ο φραγμός και η καθυστέρηση στην δωρεάν πρόσβαση σε ιατρούς Ειδικοτήτων και στη διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα ,αλλά για τους πολίτες την χρηματοδότηση με ίδιους πόρους ή με προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση του Επιπέδου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που μέχρι σήμερα έχουν ή ειδάλλως  την έκπτωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  και την ευρύτερη εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι ικανό να αποτελέσει τον σύγχρονο τρόπο βελτιστοποίησης της σχέσης κόστους και επιπέδου υπηρεσιών Υγείας αφού το χωρίς έλεγχο σύστημα συνταγογράφησης  και παραπεμπτικογράφησης εκτοξεύει τα κόστη ενώ το door-keeping εκτοξεύει αρχικά τους δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας που εξομαλύνονται σε δεύτερο χρόνο με την εφαρμογή προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισης απαξιώνοντας το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Επιπρόσθετα ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι προτεινόμενες συμβάσεις με τους οικογενειακούς ιατρούς ,περιέχουν όρους πού είναι χειρότεροι από όρους πολυεθνικών εταιρειών με ανειδίκευτους υπαλλήλους σε χώρες εκτός Ε.Ε.
Για τους παραπάνω λόγους ζητά την άμεση έναρξη διαβούλευσης Υπουργείου Υγείας και Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου χωρίς εκβιασμούς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ‘Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΌ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ