ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ : Ηλικιακά όρια παρακολούθησης παιδιών και εφήβων.

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας ορίζονται τα νέα ηλικιακά όρια εξέτασης παιδιών και εφήβων από τους Παιδιάτρους :. Δείτε τη σχετική υπ΄άριθ. Γ5α.Γ.Π.οικ.79678 /17.10.18 απόφαση :[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΟΡΙΟ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΑΠΟ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ..pdf”]