Συνταγογράφηση Σκευασμάτων από Ακτινολόγους Ιατρούς.

Ενημέρωση/Υπενθύμιση  σχετικά με την δυνατότητα των Ακτινολόγων Ιατρών να συνταγογραφούν σκευάσματα της Ειδικότητάς τους./
H Διαδικασία: Δείτε σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Υγείας:[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ-0017.pdf”]