Προσφυγή Ιατρικών Συλλόγων / Αναβολή συζήτησης με παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας.

Η προσφυγή των 21 Ιατρικών Συλλόγων -μεταξύ των οποίων και ο Ιατρικός Σύλλογος  Πιερίας- στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της Υπουργικής Αποφάσεως(Γ.Π.οικ.24768/22.04.19) που όριζε ότι σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης κατά ιατρού, αναστέλλεται η άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης”– επρόκειτο να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή  01.11.19. Παρενέβη όμως το Υπουργείο Υγείας και ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση καθώς υπάρχει – όπως σημειώνει -“πρόθεση εξέτασης  τροποποίησης του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου καθώς δεσμεύεται να μελετήσει την πιθανότητα  αλλαγής της σχετικής διάταξης”.
Ο Ιατρικός κόσμος εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρέμβαση του κ. Υπουργού Υγείας  από το οποίο και ζητά την οριστική ανάκληση της αρχικής Υπουργικής Απόφασης.