Επιστολή Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου προς ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων

[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΥΠΟΥΡΓΟ-ΥΓΕΙΑΣ-Β.-ΚΙΚΙΛΙΑ-ΥΦ.ΥΓΕΙΑΣ-Β.-ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ-AΠ-ΠΙΣ-5024.pdf”]