ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/Οδηγίες διαχείρισης ασθενών στα ιατρεία και πολυϊατρεία

[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΣΘΕΝΩΝ-ΣΤΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ-ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ3.pdf”]