ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ/ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.07.2020

[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΚΟΡΩΝΟΪΟ.doc”]