ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΠΙΣ-1-6-2020-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ-ΜΕΤΑ-ΑΠΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΠΙΣ.pdf”]