ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 16/10/2022 οι Εκλογές στον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΙΕΡΙΑΣ για την ανάδειξη των νέων Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου όπου συμμετείχαν 3 Συνδυασμοί με τα εξής αποτελέσματα :

Προσήλθαν και ψήφισαν 249 Μέλη

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( 11 μέλη) (Έγκυρα ψηφοδέλτια 234).

1. Ο Συνδυασμός : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : Έλαβε 22 ψήφους και εκλέγει 1 Μέλος.
2. Ο Συνδυασμός : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΔΗ.ΠΑ.Κ.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ : Έλαβε 45 ψήφους και εκλέγει 2 Μέλη.
3. Ο Συνδυασμός : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΥΚΙ) : Έλαβε 167 ψήφους και εκλέγει 8 Μέλη.
Μετά από τα παραπάνω αποτελέσματα (αριθμός ψηφοδελτίων, κατανεμόμενες έδρες και σταυροί προτίμησης το νέο ενδεκαμελές ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ συγκροτείται από τα παρακάτω μέλη, με αλφαβητική σειρά :

α.α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ψήφοι
1,    Δημητριάδης Γεώργιος 80
2,    Ζαχαρόπουλος Αχιλλέας 35
3,    Κατσαμάγκα Μαρία 21
4,    Μποστανίτης Ιωάννης 89
5,    Παντελίδης Παντελής 54
6,    Πατρή Φανή 54
7,    Σαρηγιαννίδης Κωνσταντίνος 37
8,    Ταρενίδης Παναγιώτης 66
9,    Τατόλα Βάϊα 55
10, Τσανικίδης Ηρακλής 109
11, Χριστοφοράκης Χριστόφορος 42

Β΄. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

– Σύνολο ψηφοδελτίων:249
– Άκυρα-Λευκά:20
-΄Εγκυρα:229

1. Ο Συνδυασμός : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ : Έλαβε 28 ψήφους και εκλέγει 1 Εκπρόσωπο.
2. Ο Συνδυασμός : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΔΗ.ΠΑ.Κ.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ : Έλαβε 71 ψήφους και εκλέγει 1 Εκπρόσωπο.
3. Ο Συνδυασμός ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΥΚΙ) : Έλαβε 130 ψήφους και εκλέγει 2 Εκπροσώπους
Ύστερα από τα παραπάνω αποτελέσματα ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
εκλέγονται ,με αλφαβητική σειρά οι εξής :

α.α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ψήφοι
1. Καραγιάννης Βασίλειος 41
2. Κατόγλου Χαράλαμπος 21
3. Σαρηγιαννίδης Κων/νος 41
4. Τσανικίδης Ηρακλής 92

Γ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
– Σύνολο ψηφοδελτίων : 249 (διακόσια σαράντα εννέα )
– Άκυρα-Λευκά : 50 (πενήντα )
-΄Εγκυρα : 199 (εκατόν ενενήντα εννιά)
Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων στον μοναδικό συνδυασμό για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ με τα εξής αποτελέσματα κατά σειράν επιτυχίας:

1. Συνδυασμός με την επωνυμία ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΥΚΙ)

α.α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  Σταυροί προτίμησης
1.  ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 124
2 . ΞΕΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 77
3 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 64

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας και οι τρείς (3) υποψήφιοι
1. Γκιουλμπασάνης Βασίλειος 2. Ξειδάκης Στυλιανός και 3. Χαραλαμπίδης Βασιλείος που συγκροτούν στο εξής την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας.