ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

  1. Οι Μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Υγείας είναι επιτακτικές αλλά είναι επιβεβλημένο να μην

      αποβούν απορρυθμίσεις.

  1. Οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια υγεία με το θεσμό του προσωπικού ιατρού και στη

     δευτεροβάθμια υγεία με τις μεταβολές των εργασιακών όρων  ΔΕΝ πρέπει να έρχονται προς

     εφαρμογή κατά την περίοδο που είναι ακέφαλοι συνδικαλιστικά οι ιατρικοί σύλλογοι λόγω των

     εκλογών που διεξήχθηκαν μόλις στις 16/10/22 και την περίοδο αυτή επικυρώνονται και

     συγκροτούνται σε σώμα τα Δ.Σ.

  1. Ταυτιζόμαστε με την απόφαση του ΠΙΣ για απόσυρση του άρθρου 10 ( έχει αποτύχει στην πράξη

    στο παρελθόν  η δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου σε ιατρούς του ΕΣΥ ) που νομοθετεί

    συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με πολλαπλές στρεβλώσεις στη παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

    Επιπρόσθετα θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τους νέους ιατρούς και θα οδηγήσει με

    μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα περίοδο “brain drain” & μετανάστευσης  ιατρών . Επίσης

    εκφράζουμε την αντίθεση μας στο άρθρο 7 & την εισαγωγή της μερικής απασχόλησης των

    ιατρών του ΕΣΥ .

  1. Το πρόβλημα του εξευτελιστικά χαμηλού ιατρικού μισθολογίου πρέπει να αντιμετωπισθεί

    ορθολογικά με γενναία αναθεώρηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ  , αλλά και την

    δικαιότερη φορολόγηση των εφημεριών και των αμοιβών απογευματινών ιατρείων που δίνουν

    τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής στους συναδέλφους του ΕΣΥ .

  1. Θεωρούμε ότι οι θέσεις ειδικότητας πρέπει να καθορίζονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες

    των νέων ιατρών  και όχι για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ.

  1. Ο θεσμός του « προσωπικού ιατρού» για να επιτύχει θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με

    ορθολογικά  κριτήρια αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι  πρόκειται για αυτοτελή μονάδα υγείας

    ( Ιατρός με νοσηλευτική και γραμματειακή υποστήριξη με αντίστοιχες μισθολογικές και

    ασφαλιστικές αποζημιώσεις) . Επίσης δεν πρέπει να υφίστανται αντικίνητρα για τους πολίτες

    που δεν επιβαρύνουν το σύστημα εφόσον επιθυμούν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του .

  1. Θεωρούμε απαράδεκτη την αδιάκριτη ( λόγω … επάρκειας !! ) διάθεση των αντιγριπικών

    εμβολίων  χωρίς ιατρική ένδειξη και συνταγογράφηση . Ειδικά αυτή την περίοδο που

    λειτουργούν εμβολιαστικά κέντρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την διενέργεια του

    αντιγριπικού εμβολιασμού .

  1. Επισημαίνουμε το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης πολλών κοινών φαρμακευτικών σκευασμάτων

    από την εφοδιαστική αλυσίδα και ζητούμε την εφαρμογή μέτρων περιορισμού ή εξάλειψης του

    προβλήματος .

  1. Η πρόσφατη χωρίς ενημέρωση και δυνατότητα περιόδου προσαρμογής, εφαρμογή συστήματος

    ηλεκτρονικής κατάθεσης των φακέλων πιστοποίησης αναπηρίας -ΚΕΠΑ με τρόπο δύσχρηστο και

    χρονοβόρο θα αυξήσει κατά πολύ όχι μόνο το κόστος υπηρεσίας αλλά κυρίως τον απαιτούμενο

    χρόνο περαίωσης της διαδικασίας

10.Οι παραπάνω θέσεις δεν αποτελούν στενές συντεχνιακές επιθυμίες αλλά ορθολογικές

     προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων προς όφελος όχι μόνο των ιατρών αλλά πρωτίστως υπέρ

     των ασθενών  και εν τέλει του κοινωνικού συνόλου .

Για το  ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                              ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ