«

»

Ιουν 09 2017

Πινακίδες στα Ιατρεία με την ένδειξη ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Παρακαλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας να φροντίσουν να παραλάβουν την ατομική πινακίδα με την ένδειξη ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ και να την αναρτήσουν στην είσοδο  του Ιατρείου τους.
Υπενθυμίζουμε ότι το μέτρο αυτό στοχεύει στην ενημέρωση των κατοίκων της Πιερίας καθώς και των επισκεπτών-τουριστών, ώστε να επιλέγουν αποκλειστικά τα πιστοποιημένα ιατρεία του Νομού μας προς αποφυγή αναζήτησης “θεραπευτών” που δεν κατέχουν πτυχίο ιατρικής ή τίτλο ειδικότητας αντίστοιχη των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε και την δυνατότητα των Μελών  μας για τον εφοδιασμό τους  με την ειδική ατομική ιατρική ταυτότητα που εκδίδει ο Σύλλογός μας με την προσκόμιση  σχετικής φωτογραφίας.