Απόφαση Υπουργείου Υγείας : Αναστολή άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης. Αντίθετος ο ιατρικός κόσμος.

Στο άρθρο 4 της υπ΄άριθ.Γα/Γ.Π.οικ.24768/22.04.19  Απόφασης του Υπουργείου Υγείας ορίζεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται σε αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος εάν :  …ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον  ιατρού για  αδικήματα της περίπτωσης ε’ του άρθρου 114 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43Α) δηλαδή:
 ” για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας  ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και για αισχροκέρδεια.”
Η αναστολή της Βεβαίωσης-Άδειας άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος -στις παραπάνω περιπτώσεις- διαρκεί μέχρι την έκδοση της σχετικής αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Με την Υπουργική Απόφαση αυτή ο Ιατρικός κόσμος είναι αντίθετος καθώς κρίνει ότι καταργεί ουσιαστικά το τεκμήριο της αθωότητας αφού -όπως είναι γνωστό-η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αθωωτικής απόφασης διαρκεί συνήθως  χρονικό διάστημα αρκετών ετών και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί ο  ιατρός να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα.