«

»

Απρ 01 2020

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προς Όλους τους Συναδέλφους 

Σας ενημερώνουμε ότι θεωρούμε εξαιρετικά απαραίτητο και επείγον και στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19 την θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων  οι οποίες θα επιτρέπουν τους ιατρούς  να εργαστούν χωρίς την απειλή της αστικής ευθύνης σχετικά με ιατρικές πράξεις που γίνονται εξ αποστάσεως ή σε  περιβάλλον έκτακτων  συνθηκών.

Αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν υπάρξει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε πολλές άλλες χώρες.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποιεί, σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους, τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να επιτύχει την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

               

Download (DOCX, 155KB)