ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : Τα ιδιωτικά Εργαστήρια και Ιατρεία Π.Φ.Υ. που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας θα κλείνονται.

Παρακαλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας για το Εργαστήριο ή το Ιατρείο τους να φροντίσουν να εφοδιασθούν άμεσα με την προβλεπόμενη σχετική άδεια.Το Υπουργείο Υγείας με την υπ΄άριθ. Γεβ /Γ.Π./οικ.18952/09.03.16 εγκύκλιό του γνωστοποιεί  ότι οι προθεσμίες για τον εφοδιασμό με άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων  Π.Φ.Υ  έχουν εξαντληθεί και στο εξής  όσοι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας θα κλείνονται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας:[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2016/03/σάρωση0365.pdf”]